PRP Tedavisi

PRP, " Platelet  Rich Plasma-platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması" adı verilen tedavi yönteminin kısaltılmış ismidir. Bu uygulama bir kişiden alınan küçük miktardaki kanın özel bir tüpe konularak santrfüj işlemine tabi tutulduktan sonra bileşenlerine ayrıştırılması ve elde edilen az miktardaki "platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma" nın (PRP), yine aynı kişiye enjeksiyon yoluyla geri verilmesini temel alır.

 

(PRP) Uygulamasında Amaç Nedir?

Derimizi gençleştirmeye yönelik uygulamalarda vücudumuzun bir yarayı iyileştirirken yaptıklarını çeşitli yöntemlerle taklit ederiz. Örneğin lazer, peeling gibi yöntemlerle derimize sınırlı ve  hafif bir hasar verir ve bu hasarı derimize hızla iyileştirmek için tetikleyici bir güç olarak kullanırız. Bu hasar sonrasında büyüme faktörü salınır ve iyileşme süreci başlar. Derideki bir hasarı en etkili, en hızlı ve en doğal biçimde onarabilecek olan yapı, büyüme faktörlerini yapısında barındıran plateletler yani trombosit adını verdiğimiz kan hücreleridir. Bu nedenle plazma uygulaması damarlarımızda dolaşan bu sihirli gücü (elde edilen plazmada plateletlerin yoğunluğu kandakinden 2 ila 4 kat fazladır) kullanan bir yöntem olarak gelişmiştir. Kliniğimizde PRP uygulamaları  RegenLab adıyla bilinen biyoteknoloji firması tarafından üretilmiş uygulama kitleri aracılığıyla yapılmaktadır.  Estetik tıpta PRP yüz, boyun, dekolte bölgesi, eller, bacak içleri, kollar gibi vücut bölümlerinde;   

  • Deride yılların ve UV ışınlarına maruz kalmanın sonuçlarını geriye döndürecek biçimde kırışıklıkların düzelmesini, çöküntülerin giderilmesini, esneklik ve parlaklığın yeniden kazandırlmasını sağlamak,
  • İyileşmesi uzun süren yara, çatlak ve deri niteliğinin zara gördüğü durumların kontrolünü sağlamak,
  • Saç dökülmesinde tek başına kullanmak veya diğer tedaviseçeneklerinin etkisini güçlendirmek...

...gibi amaçlarla ve yukarıda belirtilen alanlar dışında pek çok alanda başarıyla uygulanmaktadır.

 

Hastanın kendi kanının işlemden geçirilip hastaya tekrar verilmesi güvenilir bir uygulama mıdır?
PRP uygulaması "otolog" dur, yani kullanılan plateletler hastadan kendisinden alınanlardır, ayrıca kanın alınması, plateletlerin ayrıştırılması gibi işlemler steril ve kapalı bir kit yardımıyla yapılmaktadır, yani dışarıdan da bir bulaşma riski yoktur. Bunların dışında, verilen plateletlere eklenen hiçbir şey mevcut değildir. Bu nedenlerle bu uygulama güvenilir olarak değerlendirilebilir.

 

Pratikte PRP uygulaması nasıl yapılır?
Uygulamanın yapılacağı kişiden 2 veya 3 tüp ( 16-23 ml ) kan alınır, santrfüj cihazında plateletleri ayrıştırılır. Ayrıştırılan plateletler kitteki tüpün içerisinde yoğunlaşıp birikir ve PRP denilen bir kan ürünü ortaya çıkar. Bu ürün (PRP) dolgu veya mezoterapi gibi yollarla deriye uygulanır, deriyi gençleştirici etkisi uygulamnın hemen sonrasında parlak ve canlı bir görünümle belirgin hale gelir.

 

Bu tedavinin uygulanması ne kadar sürüyor? Özel bir koşul gerekiyor mu?
Toplamda yaklaşık 30 dakikalık bir uygulamadır. Kolayca, acısız biçimde uygulanır.

 

Plateletler bizim kanımızda serbest halde dolaştığına göre neden yaşlanan dokuya kendiliklerinden gidip bu süreci başlatmıyorlar?
Aslında kan dolaşımı ile dokulara ulaşan plateletler bunu belirli ölçüde yaparlar ancak genel olarak yaşlanmakta olan bir bedende bu tetikleme yeterli değildir. Bu nedenle plateletler yoğunlaştırılıp PRP haline getirilip ve hedeflenen dokulara; yüze, boyuna, ellere ve diğer alanlara uygulanır.

 

PRP'nin mutlaka enjekte edilmesi mi gerekir?
PRP mezoterapi veya dolgu yöntemiyle deriye verilebildiği gibi bir maske yardımıyla da uygulanabilir, ayrıca, PRP'yi özel bir kremin içine karıştırıp uygulamak da mümkündür.

 

Uygulanacak PRP'nin belli bir dozu var mıdır? Ne kadarında ihtiyaç duyulur? Ne kadarı uygulanır?
Burada doz aşımı gibi bir problem yoktur. Elde edilen PRP'nin tamamı kullanılabilir. Genelde bir mezoterapi  kiti ile toplam  8 mililitre PRP elde edilebilir. BU da yüz, boyun, dekolte bölgesi, kolların dışı, bacakların iç kısmı gibi alanların tamamında tedavi uygulamak için yeterlidir.

 

PRP uygulamasında olumlu etki ne zaman görülür?
Uygulamadan hemen sonra ciltte sağlıklı bir parlaklık ortaya çıkar. Daha sonra bu parlak görünümünde biraz gerileme olur, ancak 3 veya 4 uygulamadan sonra ( yani 1 kür uygulandıktan sonra ) kalıcı bir etki belirgin hale gelir.

 

Etkinin tam olarak sağlanması için kaç uygulama yapmak gerekir?
Tam etki toplam 3 veya 4 uygulamadan, yani bir kür tamamlandıktan sonra kalıcı bir ışıltı, bir toparlanma şeklinde ortaya çıkacaktır.

Bir kür ile elde edilen olumlu sonuçlar sonradan tamamen kaybolur mu?
Kaybolmaz, ancak 3 veya 4 uygulamadan oluşan kürleri her 10-12 ayda bir tekrarlamak gerekir. Bu durumda uygulanan kürlerin etkisi kalıcı bir gençleştirici etkiye eşdeğerdir. Yani her 15 günde bir yapılacak 3 veya  4 uygulamadan oluşacak bir kür ortalama olarak her yıl tekrarlanmalıdır.

 

PRP uygulamasının en önemli avantajı nedir?
Sağlanan gençleştirici etkinin dolgu ve benzer uygulamalarda elde edilen etkiler gibi sadece belirli alanlara yoğunlaşmış olmaması, derinin daha büyük bir bölümüne yayılması ve daha kalıcı olmasıdır. Diğer yöntemlerle sağlanan olumlu sonuçlar belli bir süre devam eder, ancak PRP'nin olumlu sonuçları tamamen uygulanan kişiye aittir. Kaybolup gitmez.

 

Bu uygulamada istenmeyen etkiler söz konusu mudur?
Hastaya kendi kanından üretilen bir materyal  (PRP) verilmektedir. Yapılan işlem basitçe yara iyileşmesi sürecini başlatmak ve hızlandırmaktır. İstenmeyen bir etki ile karşılaşma olasılığı oldukça düşüktür.

 

PRP uygulaması acı verir mi?
PRP uygulaması çok acılı olmamasına karşın, lokal anestezik kremler uygulanması uygulamanın hasta ve hekim açısından daha rahat olmasını sağlamaktadır.

 

PRP uygulamasının yapılmasında sakınca olan kişiler var mı?
Platelet sayısı yetersiz olan hastalarda, kanser hastalarında bu uygulama yapılmamaktadır.

 

PRP uygulamasından beklentiler neler olmalıdır?
Kozmetik amaçlı PRP uygulaması birçok beklentiyi karşılayacak üstün özelliklere sahiptir. Çünkü;

  • Uzun etkilidir,
  • Deriyi en doğal biçimde yeniden canlandırır, yapılandırır.
  • Kolay ve güvenli biçimde uygulanır.
  • Sadece yeni kolajen oluşumunu değil, derinin tüm yaşamsal işlevlerini destekler.
  • Kırışıklıkları ve çizgileri deriyi "doldurarak" değil "gençleştirerek" giderir.

İlk uygulamadan sonrası sağlanan parlak sağlıklı görünüm bir süre sonra hafifçe gerileyebilir, bunun için ardışık uygulamalar yapılmalı ve gençleştirici etkinin yığılmasını sağlamalıdır. 3 veya 4uygulamadan oluşan kürler her 10-12 ayda bir kez tekrarlandığında kalıcı sayılabilecek kadar uzun etkili bir gençleştirici etkisi sağlanmış olacaktır.